Positiv psykologi

Positiv psykologi er det vitenskapelige studiet av det gode liv. Vi er opptatt av menneskelige styrker og ressurser, og hva som skal til for at mennesker kan fungere på sitt beste. Positiv psykologi er ikke et alternativ til den tradisjonelle psykologien, men et tillegg som på mange måter representerer et skifte i hvordan vi forstår menneskers mentale og fysiske helse. Det er heller ikke et eget fag, men et perspektiv som kan anvendes i alle fag-grener av psykologien, fra helsepsykologi og utviklingspsykologi til arbeids- og organisasjonspsykologi.

Psykologien har en tradisjon for å være sykdomsorientert, og bygger på en medisinsk modell hvor man tar utgangspunkt i problemene, diagnostiserer dem og behandler dem. Positiv psykologi har til hensikt å kompensere for en skjevhet i denne måten å tilnærme seg mennesket på, og bidrar til å gi oss kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle livene til friske mennesker, bygge det gode i livet, og tilrettelegge for personlig vekst, velvære og lykke. Denne kunnskapen er også relevant inn mot forebyggende arbeid. Selv om interessen for positiv psykologi har økt enormt de siste tiårene, er tema egentlig ikke nytt. Fra psykologiens historie har spesielt humanismen rettet fokus mot dette med menneskelige styrker og ressurser siden 40-50-tallet. Eksempler på dette er Carl Rogers arbeid på det optimalt fungerende mennesket, Maslow med sitt arbeid på såkalte peak experiences, og Jahoda’s arbeid på positiv helse. Interessen for det gode liv har også stått svært sentralt i filosofisk historie i over 2500 år -  vi kjenner arbeid på dette helt tilbake til det antikke hellas. Hva som er nytt med dette, er den enorme interessen det har fått innen psykologisk forskning og ellers i samfunnet.

Denne enorme interessen har generert ny kunnskap både innen teori og praksis, og vi ser også en økning i hvordan denne forskningen gir psykologien en større praktisk anvendbarhet i arbeid med både individer, organisasjoner og samfunn for øvrig.

MIND: AS har en tung faglig forankring i fagfeltet, og våre konsepter og tjenester er bygget på egen og nyere forskning innen positiv psykologi. Vi samarbeider med flere anerkjente forskergrupper i det internasjonale miljøet, og bidrar både med forskning og undervisning på en rekke internasjonale universitet.

Ta kontakt med oss om du vil lære mer!