Positiv psykologi

Positiv psykologi er det vitenskapelige studiet av det gode liv. Vi er opptatt av menneskelige styrker, ressurser og talenter, og hva som skaper velvære, god helse og personlig vekst. Positiv psykologi er ikke et alternativ til en tradisjonell psykologi, men et tillegg som på mange måter representerer et skifte i hvordan vi nærmer oss menneskers mentale og fysiske helse.

Psykologien har en tradisjon for å være sykdomsorientert, og bygger på en medisinsk modell hvor man tar utgangspunkt i problemene, diagnostiserer dem og behandler dem. Positiv psykologi har til hensikt å kompensere for en skjevhet i denne måten å tilnærme seg mennesket på, og bidrar til å gi oss kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle livene til friske mennesker, bygge det gode i livet, og tilrettelegge for personlig vekst, velvære og lykke. Denne kunnskapen er også relevant inn mot forebyggende arbeid. Selv om interessen for positiv psykologi har økt enormt de siste tiårene, er tema egentlig ikke nytt. Fra psykologiens historie har spesielt humanismen rettet fokus mot dette med menneskelige styrker og ressurser. Eksempler på dette er Carl Rogers arbeid på det optimalt fungerende mennesket, og Maslow med sitt arbeid på såkalte peak experiences. Interessen for det gode liv har også stått svært sentralt i filosofisk historie i over 2500 år -  vi kjenner arbeid på dette helt tilbake til det antikke Hellas. Hva som er nytt med dette, er den enorme interessen det har fått innen psykologisk forskning og ellers i samfunnet.

Denne enorme interessen har generert ny kunnskap både innen teori og praksis, og vi ser også en økning i hvordan denne forskningen gir psykologien en større praktisk anvendbarhet i arbeid med både individer, organisasjoner og samfunn for øvrig.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan du kan anvende positiv psykologi på din arbeidsplass.