Kurs & foredrag

Kurs

Vi leverer kurs og foredrag for privat og offentlig næringsliv hvor vi formidler vår kunnskap og våre metoder på en troverdig, folkelig og engasjerende måte. Vi er unike på vårt faglige fundament fordi vi bygger på egen og nyere forskning innen positiv psykologi.

Vi er spesielt gode på å omdanne fag og forskning til praktiske øvelser slik at deltakere på våre foredrag og kurs lærer gjennom aktiv deltakelse. Formidling er en av våre viktigste styrker, og et foredrag eller kurs med oss skal være en inspirerende opplevelse som skaper refleksjon, læring og handling.

Foredrag

Typiske tema vi ofte blir spurt om å holde foredrag på er positiv psykologi som fagfelt, helsefremmende arbeid, hverdagslykke, endring og utvikling, hvordan tankesett og følelser påvirker atferd, personlig vekst og utvikling, mental trening, psykologisk flyt, etc.

Med høyere utdanning innen psykologi og relaterte fag i staben, har vi et stort repertoar å formidle kunnskap på. Ta kontakt dersom du vil høre mer, vi skreddersyr selvsagt innholdet til dine ønsker og behov!

Samarbeidspartnere

No items found.
Gå til forrige
Gå til neste

MIND: mikser teori/metodikk og praksis/trening på en utmerket måte og greier å motivere hver enkelt. Dette bidrar til en god vinnerkultur med gode verdier i vårt firma, og jeg er overbevist om at det er ett av våre suksesskriterier for framtiden.

Stig-Bjarne Silseth – Financial Manager, Hycast