Kurs for studenter og elever

Er du student eller elev? Da nærmer det seg eksamener og tester som skal evaluere om du har klart å levere på forventningene dette semesteret. Det har vært en annerledes vår – kanskje enda mer krevende en vanlig, ettersom man har blitt mer overlatt til seg selv enn før. Vi har laget en videoserie som gir deg det du trenger av kunnskap, innsikt og praktiske verktøy for å huske mer av det du leser, sette deg smarte mål og bruke tiden din effektivt! I tillegg til en innføring i viktige premisser for god psykisk helse.

Disse temaene gjennomgås:

- Positiv psykologi
- Målsetting
- Hukommelse
- Tankesett
- Søvn

Læringsmål:
- Tips og kunnskap om hvordan en kan ta kontroll over egen læringshverdag
- Bli bevisst egne styrker og verdier, og hvordan anvende dem.
- Lære hvordan man setter gode mål, og går frem for å nå dem.
- Teknikker for å lære store mengder pensum mer effektivt.
- Kunnskap om søvn, og tips for god søvnhygiene.
- Anvende psykologikunnskap ved hjelp av praktiske øvelser og oppgaver


For å få tilgang til videoserien, klikk her: https://bit.ly/3dTTE1L