Forskning & utvikling

MIND: ble opprettet som et spin-off-selskap fra forskningsmiljøet ved NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) i 2010. Formålet var å utvikle og kommersialisere forskningsbaserte, praktiske treningsmetoder innen positiv psykologi og styrkebasert utvikling. Selskapet ble etablert for å møte den økende etterspørselen for kunnskap og trening innen positiv psykologi fra privat og offentlig sektor.

I våre tre første år var MIND: lokalisert ved NTNUs innovasjonssenter, og MIND:metoden i styrkebasert lederutvikling ble utviklet parallelt med et doktorgradsprosjekt ved Psykologisk Institutt ledet av Lisa Vivoll Straume.

Siden starten har MIND: holdt flere hundre forelesninger på temaet og jobbet med flere store selskaper i ulike sektorer for å implementere styrkebasert ledelse, som olje/gass (bl.a. Statoil, Det Norske, Emas, Hycast), teknologi/innovasjon/helse (bl.a. TrønderEnergi, Powel, Interwell, HEMIT), offentlig virksomhet (eks Enova) landbrukssamvirke (eks. TINE) handelsstanden (bl.a. Retro), og Idrett (FIFA, IOC, Kolstad Håndball etc). I tillegg har MIND:metoden blitt undervist ved Master og PhD studier i anvendt positiv psykologi ved Universitetet i Castellon, Spania, siden 2007, og ved Universitetet i Island siden 2015.

MIND:metoden har blitt videreutviklet gjennom tre parallelle prosesser: Doktoravhandlingen som danner det teoretiske og empiriske fundamentet for metoden, anvendt akademisk undervisning, og kontinuerlig testing og tilpasning i reelle business-caser.

Samarbeidspartnere

Joar Vittersø er professor i samfunnspsykologi ved Universitetet i Tromsø, og har forsket på positiv psykologi og livskvalitet i over 20 år. Han er en respektert fagressurser innen internasjonal lykkeforskning, og har publisert et stort antall artikler innen positiv psykologi (se her for en oversikt). Hans hovedfelt er hedonisk/eudaimonisk well-being, quality of life og empirisk metode, og han har blant annet utviklet “The Functional Well-Being Approach” (FWBA) som omhandler hvordan ulike typer positive følelser har helt spesielle funksjoner i utviklingen av et godt liv.

Joar er en viktig samarbeidspartner for MIND: og en sentral bidragsyter på forskning og faglig utvikling. For tiden gjennomfører vi en pilot-studie på betydning av læringsorienterte tankesett og styrkebasert tilnærming til innovasjon i kunnskapsbedrifter hvor vi sampler data i en rekke workshops ved hjelp av Day Reconstruction Method.

Dora Gudmunnsdottir er Ph.D, psykolog og leder ved Direktoratet for Folkehelse på Island. Dora har skrevet sin doktorgrad om finanskrisens påvirkning på befolkningens lykke-nivå og mentale helse. Hun er president i ENPP (European Netword for Positive Psychology), hun har forskningsprosjekter med The Well-Being Institute og Camebridge University, og har publisert en rekke artikler og bøker innen fagfleltet. Dora er også ansvarlig for høyere utdanning innen positiv psykologi på Island.

Dora har siden 2006 vært en viktig del av vårt faglige nettverk, spesielt som sparringspartner på forskningsarbeid, og i utviklingen av konsepter for anvendt positiv psykologi.

Frans Ørsted Andersen er Ph.D og lektor på Aarhus Universitet. Han forsker og underviser innen utdannelse, læring og utvikling, med spesielt fokus på positiv psykologi og flyt. Frans skrev sin doktorgrad om flyt i læringsmiljø, og har skrevet flere bøker på temaet. Han har også vært med å opprette den nye masterutdanningen i positiv psykologi ved Aarhus Universitet.

Frans har vært en viktig del av vårt nettverk i mange år, blant annet gjennom samarbeidet med det europeiske flyt-nettverket (EFRN), undervisning og faglig utvikling i grensesnittet forskning – praksis. For mer informasjon om Frans og hans arbeid, se Danmarks Pedagogiske Universitet – Master i positiv psykologi

Marisa Salanova er Professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Castellón, Spania. Hun har med sine mange publikasjoner vært en sentral bidragsyter i det internasjonale forskningsmiljøet innen positiv psykologi, spesielt innen self-efficacy gjennom samarbeid med Bandura. Hennes hovedinteresser er innen anvendt positiv psykologi i organisasjon og ledelse, og spesielt knyttet til jobbhelse, jobb-engasjement og resilience.

Marisa koordinerer studiene på anvendt positiv psykologi ved Universitetet i Castellon, og vi har siden 2008 samarbeidet med henne på undervisningen. Dette samarbeidet har vært en svært viktig arena for å videreutvikle Mind-metoden på styrkebasert leder og organisasjons-utvikling.

Samarbeidspartnere

Gå til forrige
Gå til neste

The most poignant aspect of Lisa’s research is the combination of precision and creativity that she infuses into her work. She recognizes the relationship between the intricate details and the grand theoretical implications, and draws the line from one to the other with the humility of a scientist’s skepticism and the boldness of a world-changing thinker.

Orin C. Davis – Ph.D., Quality of Life Laboratory