Digitale videotjenester

Ved å kombinere forskning og praksis, strever vi hver dag for vår visjon: å gjøre en forandring. For å gjøre en forandring innad i organisasjoner ønsker vi  å dele vår kunnskap og samtidig ha et tett samarbeid med oppfølging og relevante, nyttige verktøy for å nå målene.

Videokurs: Lever HØYERE KVALITET OG BEDRE 
PRestasjoner med medarbeidere som har det bra!

Det har alltid vært lønnsomt å jobbe systematisk og målrettet med å fremme god psykisk helse på arbeidsplassen. Vi har solid forskning som viser at medarbeidere som har det bra og fungerer godt oftere når mål, leverer høy kvalitet og bedre prestasjoner. 

Målet med kurset er å gi medarbeidere og ledere i virksomheter følgende: 

 • Kunnskap om hvilke faktorer som kan hemme eller fremme måloppnåelse med høy kvalitet
  Disse faktorene kan være både personlige (f.eks jobbengasjement), relasjonelle (f.eks sosial støtte) og situasjonsbetinget (f.eks pandemi eller usikker jobbfremtid).
 • Gjennom refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser, skape innsikt i egen situasjon på hva som hemmer eller fremmer kvalitet og måloppnåelse, og hva den enkelte trenger for å fungere på sitt beste.  
 • Opplæring i et praktisk verktøy gir deltakere mulighet til å crafte egen jobbsituasjon (job crafting). Verktøyet kan brukes videre i team-prosesser og medarbeidersamtaler. 

Videokurset består av 12 episoder som tar for seg ulike tema innen psykologi, jobcrafting og styrker og verdier. For mer informasjon kan du klikke her. 

Dette kurset er tilgjengelig både på engelsk og på norsk. 

Videokurs: Skap resultater med verdibasert og etisk ledelse

Bygg bevissthet rundt dine egne og medarbeiderne dine sine personlige verdier for å øke engasjement og energi, og for å skape en mer samarbeidende arbeidsplass. Det er ikke tilfredshet som skaper resultater – du må jobbe for å lykkes!

Dette videokurset gir deg innsikt i de underliggende mekanismene for menneskelig atferd, i tillegg til hvordan disse mekanismene også påvirker våre handlinger. 

Det du kan forvente å lære i dette treningsprogrammet er følgende: 

 • Psykologien bak 
  - Valgene vi tar
  - Atferden vår og 
  - Optimal funksjon
 • Hvordan du kartlegger, utforsker og anvender personlige verdier og styrker i ledelse og i arbeidssammenheng for å skape best mulig resultater og prestasjoner
 • Hvordan øke sentrale lederegenskaper i kommunikasjon med ansatte
 • Bevissthet om sammenhengen mellom personlige verdier og etisk refleksjon


Kurset har totalt syv moduler med korte og informative videoer. Det vil være spørsmål du kan svare på gjennom hele kurset, i tillegg til at du får ulike oppgaver du kan laste ned direkte fra plattformen. Les mer om kurset her.

Dette kurset er på engelsk. 

Samarbeidspartnere

No items found.
Gå til forrige
Gå til neste
No items found.