Verdibasert og etisk ledelse

Ledere står i krevende etiske dilemmaer mer enn noen gang før. Arbeidslivet er preget av uforutsigbarhet og kompleksiteten er økende på grunn av en verden i rask endring. Etisk og verdibasert ledelse er derfor også mer aktuelt enn noen gang.

Personlige verdier er kjernen i etisk beslutningstaking fordi de er viktige drivere for tanker, følelser og atferd. Personlige verdier kan tjene som et indre kompass som hjelper oss å navigere gjennom etiske beslutningsprosesser. Å kjenne disse verdiene og koble dem med formålet og verdiene til virksomheten, er i sentrum av etisk beslutningstaking, og sikrer organisasjonens integritet.

Ettersom vår atferd og beslutninger i stor grad påvirkes av våre personlige verdier, har vi i Mind som mål å bygge bevissthet rundt dine egne verdier, koblingen disse har til beslutningstaking og viktigheten av å tilpasse dine verdier i arbeidet du skal utføre. Vi har derfor laget et digitalt nettkurs som tilbyr kunnskap, bevissthet og verktøy for hvordan man kan lede etisk og verdibasert i praksis.

Beskrivelse av kurset
I dette kurset vil du få innsikt i hva verdier er, hvordan du kartlegger dem, og hvordan du kan støtte andre i aktivt bruk av beslutningsverdier. Dette gjør det verdibaserte perspektivet til et kraftig ledelsesverktøy. Du vil bli introdusert for konsepter og verktøy som er forståelige, relevante og enkle å bruke. Kurset tilbys kolleger i leder- og ledelsesstillinger som ønsker å gjøre den ekstra innsatsen for å øke engasjementet og skape en mer samarbeidende arbeidsplass i sammenheng med blant annet hybridarbeid.

Når du har fullført videoserien, vil du kunne:

  1. Diskutere sammenhengen mellom personlige verdier og etisk refleksjon/beslutningstaking,
  2. Implementere verktøy som er nødvendige for å legge til rette for individuelle og kollektive prosesser knyttet til etisk refleksjon og dilemmaer,
  3. Bruke verdier som et lederverktøy og kompass for beslutningstaking,
  4. Anvende praktiske verktøy på hvordan man kartlegger, utforsker og implementerer personlige verdier og styrker i ledelse og arbeidskontekst.

Dette er hva du vil lære av hele programmet:

  1. Grunnleggende kunnskap om psykologien bak valg, atferd og optimal funksjon
  2. Praktiske verktøy for å kartlegge, utforske og anvende personlige verdier og styrker i ledelse og i arbeidssammenheng.
  3. Hvordan øke sentrale lederegenskaper i kommunikasjon med ansatte og bevissthet om sammenhengen mellom personlige verdier og etisk refleksjon

Kurset har totalt 7 moduler med korte informative episoder. Du kan gå tilbake og se videoene igjen, sette på pause og du kan stille oss spørsmål i kommentarfeltet under videoene.

Kurset inneholder oppgaver du kan laste ned direkte fra plattformen.

Dette er den totale tiden du vil trenge å dedikere til kurset:

  • Videoer og lesemateriell: Ca. 2-3 timer
  • Oppgaver og verktøy: Ca. 3 timer

Tilleggstjenester:
Det vil også være mulig å booke møter med oss dersom du trenger en fasilitator eller sparringspartner. Du kan også bestille et personlig tilpasset webinar til deg og organisasjonen din.

Dersom du har spørsmål eller trenger mer informasjon, send oss gjerne en mail på post@mind.no.

Vi ser frem til å dele innsikt i de underliggende mekanismene for menneskelig atferd og hvordan disse mekanismene påvirker våre handlinger.

Beste hilsener fra,
Mind-teamet