Linn Røhjell Haugan

Linn er forsknings- og praksisassistent og arbeider samtidig med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU. Hun er særlig opptatt av de helsefremmende aspektene i arbeidslivet og hvordan disse kan dyrkes frem.

Verdier

Linn verdsetter grundighet, pålitelighet og er opptatt av å skape utvikling. Hun trives med å arbeid selvstendig, men synes det er svært givende om man som team oppnår fremgang og resultater sammen.

Erfaring

Linn har praktisk erfaring fra service- og omsorgsyrket, hvor hun har fått erfare hvilken viktig rolle psykologien spiller i ulike bransjer og yrker.

Utdanning

Linn har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU og arbeider for tiden med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved samme universitet. Hun fordyper seg i opplevelsen av autonomi i kunnskapsintensive yrker.

Gå til forrige
Gå til neste
No items found.