Rune Sagør

Rune er gründer og daglig leder i MIND: og har lang erfaring som leder og med praktisk anvendelse av positiv psykologi i kurs, foredrag og veiledning for ledere og ulike organisasjoner. Han er en utpreget lagspiller, inspirerende og dyktig i formidling og er opptatt av å skape utvikling.

Verdier

Rune er en utpreget lagspiller med godt helhetsblikk og strategisk innsikt. Han er kreativ, skapende og holdes for å være en svært dyktig pedagog i møtet med mennesker for å inspirere til læring og utvikling.

Erfaring

Rune har jobbet som leder i mange år og har startet flere selskaper som har vært drevet med gode resultater. Han har praktisk ledererfaring fra reklame, finans/bank/forsikring, bolig og som leder-/organisasjonsutvikler.

Utdanning

Rune har utdanning innen markedsføring, økonomi og ledelse/administrasjon.

Gå til forrige
Gå til neste

Rune hjelper meg å sortere problemstillinger, slik at jeg finner ut hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Han er flink til å veilede på en måte som gjør at jeg selv ser hvordan jeg må gripe an komplekse lederutfordringer ved hjelp av mine styrker. Etter at vi har snakket sammen gleder jeg meg ofte til å ta fatt – fordi jeg bedre erkjenner hva jeg må jobbe med, og hvordan jeg skal gjøre det.

Audhild Kvam – markedsdirektør Enova SF

Hycast har brukt Rune og MIND: i en prosess for å utvikle ledergruppen og dens medlemmer som individer og team. I tillegg har vi brukt MIND: i vår strategiprosess. Med verktøykassa til MIND:, inklusiv styrkebasert ledelse, har våre forventninger til resultat blitt overgått. Vi er midt i prosessen og ser allerede positive resultater i ledergruppen, og med Rune på laget har vi fått en bedre strategiprosess enn tidligere, med en klar visjon.

Hycast