Forandring fryder?

Negative tanker, kosthold, fastlåste jobbrutiner eller neglebiting. Alle har vi vaner og uvaner vi gjerne skulle endret. Men gamle mønster kan være vanskelig å bryte, selv med motivasjon til stede. For å finne veien til varig endring, er det viktig å forstå mekanismene bak.

Evolusjonært har mennesker en naturlig motstand til endring. Når vi har funnet en måte å gjøre ting på, har vi en tendens til å fortsette i samme spor, selv om veivalget ikke er optimalt. Dette har sammenheng med vårt behov for å vite konsekvensene av det vi gjør. Forutsigbarhet gjør oss trygge, og trygghet får oss til å slappe av, lene oss tilbake og være komfortable med situasjonen. Noen holder derfor på sine uvaner og aksepterer å leve med litt ubehag så lenge utfallet er forutsigbart, noe følgende utdrag fra en veiledningssamtale er et eksempel på: “Jeg lever godt med angst, for dette har jeg gjort så lenge nå at jeg vet akkurat hva det er. Så lenge jeg ikke dør av det, går det greit”.

En annen forklaring er nevrologisk betinget. Alle sanseinntrykk, bevegelser, tanker, minner og følelser som er med på å forme vår atferd, er et resultat av nevroner i hjernen som danner forbindelser og sender signaler til hverandre. Første gang du gjør noe nytt, er forbindelsene svake, men disse blir automatiserte når vi har gjentatt det samme over lang tid. Dette er en viktig funksjon som gjør livet lettere å leve ettersom vi slipper å bruke så mye kapasitet på å tenke gjennom alt vi opplever og gjør gjennom en dag. Endring krever derfor mer av oss i form av fysisk og psykisk energi.

En tredje årsak er knyttet til eget tankesett hvor vi gjerne har en fiksert forventning i forkant om utfallet ved endringen. Tidligere i sommer hadde jeg en diskusjon med en venn som advarer mot å tro at ikke alle egenskaper lar seg forandre eller lære fordi en god del ved personligheten ligger i genene. Jeg kan si meg enig i at noen kommer lettere til det enn andre, men endring av vaner er noe alle kan få til. Det trenger ikke være så vanskelig så lenge du er endringsvillig og har kunnskap om hvordan du skal få det til. Men mange lager egne begrensninger og reduserer dermed sannsynligheten for å lykkes. Den gode nyheten er imidlertid at tankesett er lært og kan derfor læres om igjen.

Det er viktig å forstå disse mekanismene hvis du ønsker å endre på gamle vaner og rutiner. Det ligger i menneskets natur å være i utvikling og lære nye ting, og mange synes det er kjedelig og uinspirerende å gjøre det samme om og om igjen, år etter år. Ved å tråkke i gamle, kjente og oppgåtte spor, vet du stort sett nøyaktig hva du får. For noen er det en god ting, de er lykkelige og føler kanskje ikke behov for noe annet. Men vil du bryte fastlåste mønstre og lære noe nytt som gir deg andre perspektiv og nye erfaringer, bør du gjøre bevisste forandringer som er viktige for deg selv og dine omgivelser. Når du har funnet ut av hvilke uvaner du ønsker å fjerne, kan du følge denne oppskriften:

* Erstatt uvanen med det du ønsker å oppnå (bruk positiv formulering som beskriver "problem løst"). Det er fordelaktig at det du ønsker virkelig betyr noe for deg og at de positive gevinster er større enn innsatsen du legger ned for å nå målet ditt. Motivasjon vil du trenge for å håndtere eventuelle tilbakeslag.

* Viljestyrke alene er sjelden tilstrekkelig for å oppnå varig endring. Du trenger derfor en konkret plan som detaljert beskriver hvordan du skal greie dette. Skaff deg nødvendig kunnskap, søk på nettet eller be andre om hjelp. Innta en åpen og nysgjerrig holdning til det du går inn i, og bestem deg for å være læringsorientert på veien mot målet.

* Forbered deg mentalt på hardt, målbevisst arbeid og en god porsjon tålmodighet. Inngrodde vaner skal erstattes og krever derfor gjentatte reptisjoner for at hjernen skal danne nye mønster som er mer dominerende enn de gamle. Gi deg selv belønning gjennom alle små og store fremskritt du tar. Det motiverer til økt innsats og utholdenhet.

I privat og offentlig sektor er endringsprosesser en nødvendig del av hverdagen, blant annet fordi kundeforventningene øker, konkurransesituasjonen er tøffere og den teknologiske utviklingen går i en rasende fart. Alt som skaper noenlunde forutsigbarhet er fordelaktig for de som er passasjerer i endringsprosesser, og da trenger man dyktige ledere som evner å gi hyppig informasjon og sørger for god intern kommunikasjon. Det er viktig at de involverte parter blir sett, hørt og verdsatt og at medarbeiderne får bruke sine beste styrker og ressuser i møtet med utfordringer. Arbeidsplassen bør legge til rette for mental trening, bruke tid på kulturbygging og skape felles holdninger til endring gjør at vi kan håndtere usikkerhet på en mer konstruktiv måte.

Det er åpenbart et stort konkurransefortrinn å ha smidige organisasjoner som endrer seg i takt med rammebetingelsene og som er forberedt og godt rustet til å skape forandring og utvikling som sikrer gode resultater og trygge arbeidsplasser. Like åpenbart er det fordelaktig at du kan vise til god endringskompetanse når det gjelder deg selv.

Make a change!