Helse i humor

Kan sans for humor og en god latter forlenge livet, eller skal vi tro på uttrykket som sier at kan vi flire oss i hjel?

Latter er det fysiologiske svaret på humor, og når vi ler utløses kjemiske stoffer som gjør oss glade, oppstemte og bringer oss i et positivt modus. Et smil er faktisk tilstrekkelig for å komme deg raskere fra stress fordi smilemuskulaturen påvirker hvilke signalstoffer hjernen sender ut. Noen forskere hevder at en god latterkule kan sammenlignes med en omgang trening ettersom mange muskler aktiveres og at det er sunt for åndedrett og blodgjennomstrømning.

Latteren kommer før språket og ingenting er så smittende som en trillende latter fra et lite barn. Men det er ingen spøk å le, for på bare tre-fire sekunder kan pulsen øke med hele 50 slag. Du har sikkert opplevd latterkrampe, en tilstand hvor du rett og slett ikke kan stoppe å le, magemusklene jobber intenst, pusten blir tung og tårene triller.En eldre herre i England døde av hjertesvikt etter å ha ledd i 25 minutter under serien «The Goodies». Enken skrev senere og takket de som sto bak serien for at mannen hennes fikk en så morsom avslutning på tilværelsen.

En definisjon på sans for humor er i følge professor og humorforsker Sven Svebak, en måte å tenke på som gjør deg munter, selv om du ikke viser det utad gjennom latter og smil. Dette er en personlig mestringsferdighet som handler om timing og evnen til å si eller gjøre noe morsomt til de riktige personer til rett tid. Sans for humor kan måles, blant annet gjennom evnen til å oppfatte humoristiske poenger, til å trives i muntre situasjoner og hvor lett en person har for å le. Disse tre komponentene ble benyttet til å teste hvordan humoristisk sans påvirket sykelighet og dødelighet. Hele 53.500 nordtrøndere er fulgt gjennom en periode på sju år, og de som scoret aller best på humorskalaen, hadde bare halvparten så høy dødelighet over disse årene, sammenlignet med gruppen som scoret lavest på humoristisk sans. Det er først de seneste år at det er vitenskapelig belagt at humoristisk sans påvirker livslengden, men allerede I 1928 publiserte Sigmund Freud en artikkel der han argumenterte for at sans for humor kan være bra i psykoterapi, men han manglet gode nok vitenskapelige verktøy for å dokumentere dette. Den sveitisiske psykiateren Viktor Frankl tilbrakte fire år i tysk konsentrasjonsleir og beskriver humor som sin viktigste overlevelsesstrategi for å holde angsten og frykten for sitt liv på avstand.Norman Cousins har skrevet en bok om sin egen erfaring med morsomme filmer som den viktigste faktoren i behandlingen av en smertetilstand der legene ikke hadde noen terapi. Han oppdaget til sin overraskelse at han kunne være smertefri i inntil to timer etter en serie med kraftige latteranfall.

Hva som er morsomt er det mange ulike meninger om ettersom humor favner bredt, fra det joviale og ufarlige, til ironi og sarkasme som kan stille folk i sjakkmatt fordi den er vanskelig å gjennomskue og kan virke destruktiv og ødeleggende. Humor er et fascinerende, universelt språk som egner seg godt i sosialisering og samspill mellom mennesker, men kulturelle forskjeller kan by på utfordringer. Et kjent eksempel på dette er karikaturtegningene av Muhammed som for de fleste i den kristne, vestlige verden ble oppfattet som en satirisk, ufarlig vitsetegning, mens mange  muslimer ble voldsomt provosert fordi de opplevde dette som krenkende, grovt blasfemiske og respektløst. Humor, smil og latter kan benyttes i mange andre sammenhenger, blant annet i relasjonsbygging, oppdragelse av barn, reklame, underholdning og som et pedagogisk virkemiddel. Vi mottar 40% mer av budskapet når man kobler informasjon og læring med humor (edutainment), og vennligsinnet humor kan være den korteste avstanden mellom mennesker.

Humoristiske menneskerer flinke til å se at ikke alt fortjener å bli tatt på alvor og at livet er for kort til å ha det kjedelig og være trist. Det fungerer utmerket som en støtdemper mot stress og kriser,og de med minst sans for humor har rapportert flere helseplager enn de med størst sans for humor når begge er utsatt for samme grad av ytre påkjenning. Men humoreffekten synes å avta etter fylte 70 år ettersom genetikk og biologisk aldring da får større betydning. Uansett er det morsomt å tenke på at sans for humor øker sannsynligheten for at du blir pensjonist.