Hverdagslykke

Vi bor i verdens nest lykkeligste land, kun slått av danskene. Samtidig registreres en økning i antall norske barn og voksne som får behandling innen psykisk helse.

I skrivende stund er vi i Moskva og deltar på den 6. europeiske konferansen i positiv psykologi. Her deler forskere og praktikere kunnskap om hva som får mennesker til å fungere optimalt. Under konferansen hadde jeg flere gode samtaler med Nic Marks, en fargerik forsker og grunnlegger av Centre of Well-Being i nef. Dette er et uavhengig, non-profilt selskap som i 2008 fikk i oppgave fra de britiske myndigheter (The Foresight Project on Mental Capital and Well-Being) å ta utgangspunkt i arbeidet fra over 400 forskere fra hele verden og identifisere de aller beste evindensbaserte tiltakene for å øke graden av lykke. Utfordringen var å redusere en lang rekke med gode tiltak og ende opp i 5 universelle råd som har bred appell og er enkle å følge. Samtidig var det viktig å ha solid bevis for virkningen av tiltakene.

KNYTT BÅND. Med menneskene omkring deg. Med familie, venner, kolleger og naboer. Hjemme, på jobb, skolen, i treningsstudioet eller i nærmiljøet. Tenk på disse som hjørnesteinene i livet ditt og invester tid og omtanke i å utvikle dem. Sosiale bånd gir støtte, hygge, glede og beriker hverdagen din med nye impulser. Forskning gir klare indikasjoner på at sosiale relasjoner er en av de aller viktigste faktorene for hverdagslykke og fungerer godt som en buffer mot mentale plager. Undersøkelser viser at mange ønsker å tilbringe mer tid med mennesker som er viktige for dem, ettersom dette gir oss en følelse av tilhørighet, nærhet og at vi blir satt pris på av andre.

VÆR AKTIV. Gå en tur, jogg eller finn frem sykkelen. Bruk naturen, gjør hagearbeid. Spill et spill. Dans. Trening gir gode følelser, så lenge du finner en aktivitet du har glede av og som passer ditt nivå. Regelmessig fysisk aktivitet er assosiert med velvære og kan utgjøre en forskjell for de med depresjon eller angst, uanhengig av alder. Holder du på med ballspill er det vanskeligere å samtidig kjenne på nedstemthet fordi du engasjerer deg i noe som tar vekk negativt fokus. Men forskningen er ikke like klar på om følelsen av lykke kommer som en konsekvens av trening eller motsatt.

OBSERVER. Vær oppmerksom og nysgjerrig. Bruk sansene dine og se på alt det vakre rundt deg. Legg merke til det uvanlige. Nyt de skiftende årstidene. Vær mentalt tilstede i øyeblikket, enten du går til arbeid, spiser lunsj eller snakker med venner. Vær bevisst på verden rundt deg og hva du føler. Reflekter over erfaringene dine. Dette vil hjelpe deg til å sette pris på det som betyr noe for deg. Oppmerksomhetstrening (Mindfulness) påvirker vår evne til å regulere egne tanker og følelser og gjør oss i stand til å ta klokere valg. I løpet av konferansen fikk vi presentert resultater fra forsøk med deltagere på et 8-ukers kurs i Mindfulness, hvor det ble registrert nevrobiologiske endringer i de delene av hjernen som er assosisert med læring, memorering, selvregulering og empati.

FORTSETT Å LÆRE. Prøv noe nytt. Gjenoppdag en gammel interesse eller hobby. Bli medlem i et kor eller ta et kurs. Ta på deg nye ansvarsoppgaver på jobben, hjemme eller i klubben. Reparer en sykkel. Lær å spille et instrument eller prøv en ny matoppskrift. Oppdag en ny forfatter. Sett deg et mål for noe du virkelig ønsker å oppnå. Å lære nye ting gir mestringsfølelse samtidig som det er morsomt. For barn spiller læring en viktig rolle i sosial og kognitiv utvikling, men videre læring gjennom hele livet påvirker selvtilliten, oppmuntrer til sosialisering og et aktivt liv og kan forebygge depresjon for eldre. Å sette attraktive mål for seg selv er sterkt assosiert med høyere nivå av lykke, og læring i voksen alder viser seg å ha stor betydning på livsglede, optimisme og følelsen av velvære.

GI. Gjør noe hyggelig for en venn eller en fremmed. Vær generøs og raus. Vis noen takknemlighet. Gi komplimenter. Smil. Gjør frivillig arbeid og gi en hjelpende hånd. Meld deg inn i en gruppe. Å se deg selv i en større sammenheng kan være utrolig givende og skaper dessuten nye forbindelser og sosiale møteplasser. Flere forsøk viser endringer i hjernens belønningssystem når vi gir eller deler noe til andre. Personer som er genuint interessert i å hjelpe andre, rapporterer mer livsglede og mening i livet. Dessuten kan dette være starten på nye og sterke relasjoner.

Hverdagslykke handler hovedsakelig om to hovedelementer; å føle seg vel og fungere godt. Følelser som glede, nysgjerrighet, interesse og engasjement er karakteristisk for de som har gode opplevelser i livet. På samme måte er det å fungere godt viktig, blant annet gjennom positive relasjoner med andre, at man har noenlunde kontroll over eget liv og opplever at det gir deg mening. Disse 5 rådene har spredt seg til ulike deler av verden. I Norge har Rådet for fysisk helse tatt dette inn som en del av sin nye brosjyre om hverdagslykke, og de er delt ut til 1600 barnehager i Oslo.

Ingen er født med et genuint ønske om åvære triste eller ulykkelige, men i en travel hverdag trenger vi påminnelser og gode råd om hva som bringer mer glede i livene våre. Vi håper dette kan inspirere deg til å gjøre en positiv forandring i livet ditt. God sommer