Menneskelige styrker

Hva får mennesker til å prestere på sitt beste?

I en omfattende studie av nesten 20000 ansatte fra 34 bedrifter i ulike bransjer og land, fant Corporate Leadership Council en betydelig økning i prestasjonsnivået når mennesker fikk anvende sine sterkeste sider. Tilsvarende dårlig ble resultat hos de bedriftene som heller la vekt på å rette opp menneskelige feil og mangler. Det er ikke spesielt oppsiktsvekkende at vi gjør en bedre jobb når vi får spille på våre beste strenger ettersom dette er høyt korrelert med begrep som engasjement, selvfølelse, mestring, måloppnåelse og produktivitet. En sentral faktor i personlig utvikling er å jobbe med utgangspunkt i menneskelige styrker, verdier, talenter og ressurser. En god og praktisk tilnærming er å følge disse tre trinnene.

TRINN 1: BEVISSTGJØRE

Det finnes flere vitenskapelige, nettbaserte verktøy for ”strength spotting” med ulik teoretisk forankring. Et av disse finner du på www.viacharacter.org og er en gratis test med 240 spørsmål som gir deg et godt bilde av dine mest karakteristiske styrker og verdier. Generelt sett er jeg ikke tilhenger av å sette mennesker i bås gjennom analyseverktøy ettersom disse aldri vil greie å gi en 100% korrekt profil, men de øker vår bevissthet og forståelse for hvem vi er og gir et godt grunnlag for å jobbe systematisk med egen utvikling. Vi er ikke født med instruksjonsbok som beskriver våre egenskaper og ferdigheter, men alle har en naturlig tendens til å spotte styrker i andre mennesker. Et eksempel på dette er når to personer skal velge lag på fotballøkka. Da peker vi som regel ut de beste først og som øker sannsynligheten for å vinne kampen. Det samme gjelder når vi skal finne en partner, da er vi i nyforelskelsens magiske øyeblikk eksperter på å ha blikk for hverandres gode sider.

En forenklet, manuell metode er å svare på følgende spørsmål:

Hva gir deg energi, i hvilke situasjoner blir du oppslukt og engasjert? Du merker det som regel ved at du blir oppglødd og kan lese det ut fra å observere eget stemmeleie og kroppsspråk. Det er da stor sannsynlighet for at du anvender en eller flere av dine topp styrker.

Hvordan vil dine venner beskrive deg? Hva er typisk deg? Ranger svarene.

Beskriv situasjoner hvor du raskt og uten anstrengelse har lært noe nytt. Hurtig læring indikerer ofte underligende styrker.

Hva er du mest stolt av? Tenk over alle egenskapene du benyttet for å oppnå disse gylne øyeblikkene.

TRINN 2: UTFORSKE

Å identifisere egne styrker er en god begynnelse og du kan gjerne diskutere svarene med de som kjenner deg godt. Dine topp styrker er relativt stabile gjennom livet og nå starter arbeidet med å utforske disse. Dette gjør du ved å vurdere egne tanker, følelser og atferd i de situasjoner du er deg selv på ditt beste. Minn deg selv daglig på hva du er god på, og tenk ut hvordan du kan implementere dine beste ressurser på ulike arenaer i livet. Spesielt viktig er det å finne ut av hvilke sterke sider du kan benytte på områder du ikke behersker så godt, men som er viktige for deg i ditt daglige virke. Uavhengige undersøkelser viser at personer som bruker sine styrker på en ny og annerledes måte, rapporterer høyere nivåer av lykke og lavere nivåer av depresjon.

TRINN 3: ANVENDE

En jeg har veiledet kunne fortelle at han gjennom store deler av skoletiden opplevde faget matematikk som et eneste stort mareritt, og han hadde problemer med å forstå logikken i ganske enkle regnestykker. Læreren, som tydeligvis ikke var en spesielt god pedagog, uttrykte sin bekymring og sa følgende til den lille håpefulle; ”du blir nok aldri god i matematikk, det ligger ikke for deg”. Men gutten var flink på mange andre områder, blant annet i musikk. Heldigvis møtte han drømmelæreren på ungdomsskolen som tok tak i guttens sterke sider. Noter er som matematikk fordi en takt skal gå opp gjennom å benytte tonetegn med ulike verdier. Dette var forløsende og han greide å knekke den matematiske koden ved å benytte seg av sitt musikalske talent. Vi har alle mye mer å gå på enn vi har hatt sjanse til å utforske, og vektlegging av menneskelige styrker gir det beste utgangspunktet, enten det handler om personlig utvikling, å bygge slagkraftige team eller å lykkes i yrkeslivet. Det er utvilsomt fordelaktig å implementere sine talenter og styrker bevisst, hyppig og planmessig for å oppnå mer av det gode fremfor å rette oppmerksomheten på egne feil, mangler og svakheter. Det er som kjent betydelig vanskeligere å rygge fra problemer enn å gå mot det du ønsker.