Veiledningsprogram: Styrkebasert lederutvikling

«Vi har knekt koden» sier lykkeforsker Lisa Vivoll Straume. Hun viser til hvordan styrkebasert ledelse er et verktøy som tenner gnisten i folk, som skaper den indre, dype motivasjonen vi trenger når målene er hårete og veien dit er tung.

Faglig leder i MIND: Lisa Vivoll Straume, har gjennom hele sin karriere jobbet med å utforske teorier og metoder for å hva som skal til for å prestere på sitt beste. En svært viktig ingrediens er det vi kaller indre motivasjon. At vi ikke primært drives av en forventning om ytre belønning, men velger å legge innsats i noe fordi det oppleves som viktig, riktig og meningsfullt.

Resultatmål er gjerne logiske og lett å forstå, men de er ofte ikke tilstrekkelig for å skape indre motivasjon. Og vi mennesker trenger ofte en indre gnist for å komme i gang, og hyppig påfyll av følelsesmessig drivstoff for å holde innsatsen oppe. Dette er følelser som inspirasjon, engasjement og interesse. Det er disse følelsene som gjør at vi glemmer lunchen, at vi utsetter alle andre oppgaver fordi akkurat det vi gjør her og nå er så altoppslukende.

Sånn vil vi ha det på jobb! Og selv om det ofte er lettere sagt enn gjort, så er det her Straume mener at MIND: har knekt koden. Av alle verktøy hun har jobbet med både faglig og praktisk, har hun aldri vært borti noe så virkningsfullt og effektfullt som styrkebasert utvikling.

“Styrker er “verdier i handling” - altså når vi handler i tråd med våre grunnleggende verdier. Det skaper energi, og leder ofte til de beste prestasjonene. Verdier er jo vårt indre kompass, våre leveregler som i stor grad styrer preferanser, valg og adferd. De er nært knyttet til identitet og mening, og vi kan i stor grad forutsi hvordan folk kommer til å reagere dersom vi forstår deres verdier. Derfor kan vi bruke verdier som grunnlag for å forstå hvor folk har sine sterke sider, hva som gir dem energi og hva som tapper dem for energi”.

Det er denne energien Straume mener ledere bør lære seg å forløse. Det kan de gjøre gjennom å
1. ha kunnskap om de underliggende psykologiske mekanismene som styrer atferd,
2. lære seg verktøyene vi bruker for å forstå hvilke verdier og styrker som driver den enkelte ansatte, hva som gir og tapper energi, og hva de trenger for å tenne den indre gnisten for arbeidslysten har sitt utspring.

MIND: har gjennom mange år utviklet et forskningsbasert veiledningsprogram for styrkebasert utvikling. Programmet inngår ofte som en del av et større lederutviklingsprogram men kan også gjennomføres uavhengig for den som ønsker støtte i egen utvikling uavhengig av rollen.

Programmet består av fem samtaler. I den første samtalen er formålet å kartlegge deltakers styrker og verdier – som er viktige drivere for tanker, følelser og handlinger. Basert på disse skal deltaker i samråd med sin veileder avdekke hvilke styrker som er i ubalanse, og dermed vil være formålstjenlig å videreutvikle. Dette vil resultere i en treningsplan – hvor kandidaten lærer hvordan egne styrker best kan anvendes i ledelse og arbeidsrelaterte utfordringer, inkludert mentale teknikker for å regulere egne tanker, følelser og atferd.

Veiledningsprogrammet har en tilsiktet struktur for å sikre at utvikling skaper indre motivasjon og fører til faktisk endring i atferd. Dette er en forskningsbasert tilnærming og en treffsikker praksis for å få mennesker til å prestere på sitt beste.

Veiledningsprogrammet har to hovedmål:

1. Kartlegge deltakers styrker, ressurser og utfordringer, avdekke hvilke styrker det er formålstjenlig å utvikle, og på bakgrunn av det forme en handlingsplan for personlig / faglig vekst og utvikling.

2. Veiledning på og trening i hvordan deltaker best kan anvende sine styrker og ressurser i arbeidsrelaterte utfordringer, inkludert mentale teknikker for å regulere egne tanker, følelser og atferd.

Deler av programmet er utviklet parallelt med et doktorgradsprosjekt ved Psykologisk Institutt ved NTNU, ledet av Straume. Innhold og metoder er utprøvd og praktisert gjennom flere år med svært gode resultater.

Vi tilbyr også timesbasert støtte utover disse fem samtalene i de tilfeller der det er hensiktsmessig.

For mer informasjon, ta kontakt på post@mind.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!


Mind: teamet